Branding dk eng

GenomeDenmark > Konference

Genomics and future healthcare

Conference November 26th, 2014 in Copenhagen


English conference description

The conference is held in English and primarily targets a Life Sciences audience interested in applications of genomics in diagnostics, drug development and in the future Danish healthcare system.

Besides briefly presenting the GenomeDenmark platform and inviting for collaboration, the conference will include the following topics:

  • New sequencing technologies and methods to identify unknown pathogenic microorganisms focusing on cancer
  • Application of genomics information for personal diagnosis and treatment
  • Visions for exploitation of genomcs in the healthcare system
  • Ethical challenges relating to protection of personal genomic information


List of speakers and latest program version


Dansk konferencebeskrivelse

Konferencen afholdes på engelsk og henvender sig primært til fagfolk med interesse i anvendelse af genomics, f.eks. inden for diagnostik og udvikling af lægemidler, samt i det danske sundhedssystem.

Udover at præsentere GenomeDenmark-platformen og invitere bredt til brug af denne, vil konferencen præsentere indlæg omkring:

  • Ny sekventeringsteknologi og metoder til identificering af ukendte og sygdomsfremkaldende mikroorganismer med fokus på cancer
  • Anvendelse af genomsekventering til personlig diagnosticering og behandling
  • Visioner for brugen af genomics i sundhedssystemet
  • Etiske problemstillinger omkring beskyttelse af personlig information


Talerliste og seneste program version